Foto: Peter Karlsson

Föregående Hem
18

Mwanza omgivning -- -- 2002