Foto: Peter Karlsson

Hem Nästa
01

Mwanza omgivning -- -- 2002